• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Disclaimer

PRODUCTEN

Merkhouders van de verpakte tampons zijn op geen enkele wijze betrokken bij de ontwikkeling en verkoop van TWIBZ producten.

AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE INHOUD

Aan de inhoud van onze webpagina's is veel zorg besteed. Desalniettemin aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud.

AANSPRAKELIJKHEID VOOR KOPPELINGEN

Ons assortiment kan koppelingen bevatten naar externe webpagina's van derden. We hebben geen invloed op de inhoud van deze webpagina's. Om die reden aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor dergelijke externe inhoud. Voor de inhoud van de gekoppelde pagina's is te allen tijde de aanbieder van de inhoud of de exploitant van de pagina's verantwoordelijk. De gekoppelde pagina's zijn bij opname in onze pagina's gecontroleerd op mogelijke overtredingen. Op het moment van opname was er geen herkenbaar onwettige inhoud aanwezig. Een permanente controle van de inhoud van de gekoppelde pagina's kan zonder concrete aanwijzingen voor onrechtmatigheden niet redelijkerwijs worden verlangd. Bij het bekend worden van onrechtmatigheden worden dergelijke koppelingen onmiddellijk verwijderd.

COPYRIGHT

De inhoud en de werken die door de exploitant op deze pagina's zijn opgenomen, genieten auteursrechtelijke bescherming. Bijdragen van derden worden als zodanig aangeduid. Niets uit deze bijdragen mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur of de producent. Het downloaden en kopiëren van deze pagina's is alleen toegestaan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

De exploitanten van de pagina's doen hun best te allen tijde de auteursrechten van anderen te respecteren en materiaal te gebruiken van eigen hand of waarop geen auteursrecht rust.

GEGEVENSBESCHERMING

Wanneer u op onze pagina's wordt gevraagd persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadres) in te vullen, geschiedt dit zoveel mogelijk op basis van vrijwilligheid. Voor zover mogelijk hoeft u geen persoonlijke gegevens op te geven om gebruik te kunnen maken van onze offertes en diensten.

We maken u erop attent dat de overdracht van gegevens via internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) een veiligheidsrisico kan inhouden. Het is niet mogelijk gegevens volledig tegen ongeoorloofde toegang te beschermen.

We zijn wettelijk verplicht onze contactgegevens op de website te publiceren. We maken uitdrukkelijk bezwaar tegen het gebruik door derden van deze gegevens voor het verzenden van ongewenst of ongevraagd reclame- en informatiemateriaal. De exploitanten van de pagina's behouden zich het recht voor een procedure aan te spannen in geval van de ongevraagde toezending van reclamemateriaal, bijvoorbeeld via spam.